Jezte rostlinné bílkoviny, abyste žili déle

Z vědeckých výzkumů vyplývá, že konzumace červeného a zpracovaného masa nebo dieta s vysokým obsahem živočišných bílkovin má vysoce škodlivé účinky na celkové zdraví a dlouhověkost. Je životně důležité, aby maso v naší stravě bylo nahrazeno (nebo alespoň značně omezeno) ve prospěch potravin, u nichž je prokázáno, že nabízejí ochranu například před takovým strašákem, jako je rakovina – zelená zelenina, bobule, fazole, ořechy a semena. Tyto fakta o živočišných potravinách by neměla být považována za kontroverzní, nýbrž jsou podložena v těchto letech již obrovským množstvím dat a výzkumů. 

Dlouhodobé studie

Velké studie zkoumající příjem živočišných a rostlinných bílkovin s ohledem na úmrtnost dospěly k závěru, že více rostlinných bílkovin a méně živočišných bílkovin je spojeno s delším životem. Studie uvádí nevyvratitelné spojitosti mezi spotřebou červeného masa s vyšším rizikem předčasného úmrtí.

Studie z roku 2016 publikovaná v interní medicíně JAMA zkoumala vztah mezi zdroji živočišných vs. rostlinných bílkovin a rizikem úmrtnosti po téměř 30 letech sledování zdravotní sestry a následné studie zdravotníků. Dohromady tyto dvě studie zahrnovaly více než 170 000 účastníků.

Zajímavá zjištění vzešla z jedné konkrétní otázky, kterou si vědci položili:

Co by se stalo, kdyby účastníci nahradili část svých živočišných bílkovin rostlinnými bílkovinami?

Analyzovali data, aby odhadli, jak by se riziko úmrtí účastníků změnilo ze všech příčin v průběhu sledovaného období, kdyby byly některé zdroje živočišných bílkovin (ekvivalent 3 procenta celkových denních kalorií) nahrazeny zdroji rostlinných bílkovin:

  • Nahrazením zpracovaného červeného masa: 34 % snížení rizika
  • Nahrazením nezpracovaného červeného masa: snížení rizika o 12 procent
  • Záměnou drůbeže: 6 % snížení rizika
  • Záměnou ryb: 6 % snížení rizika
  • Záměnou vajec: snížení rizika o 19 %
  • Záměnou mléčných výrobků: 8 % snížení rizika

Vyšší příjem zdrojů rostlinných bílkovin je spojen s lepším zdravím: například semena a ořechy snižují riziko kardiovaskulárních chorob a jsou spojeny s dlouhověkostí a fazole bohaté na mikroživiny a vlákninu jsou spojeny se zlepšením krevního tlaku, LDL cholesterolu, tělesné hmotnosti, citlivost na inzulín a delším životem.

Prospektivní kohortové studie jsou observační a nemohou prokázat příčinnou souvislost, ale tyto studie jsou klíčové pro naše chápání zdraví a dlouhověkosti, protože srdeční choroby a rakovina – naši dva největší zabijáci – se vyvíjejí v průběhu několika desetiletí, ne jen několik měsíců. Studie, které sledují desítky tisíc lidí po dobu 10 nebo 20 let a více a hodnotí tvrdé koncové body (smrt, srdeční infarkt, mrtvice, rakovina atd.), poskytují cenné poznatky o návycích, které mohou tyto nemoci podporovat nebo jim předcházet. Význam zjištění z observačních studií je podpořen laboratorními studiemi, které ukazují, že existují věrohodné mechanismy pro asociaci – dobré důvody, proč to není jen náhodná korelace, ale pravděpodobně příčinná souvislost.

Mnoho zastánců diety zaměřené na maso odmítá tyto důležité studie, ignoruje pečlivé shromažďování údajů a komplexní matematickou analýzu kvalifikovanými epidemiology, kteří kontrolují potenciální matoucí faktory a zjišťují potenciálně významné asociace. 

Korelace mezi příjmem živočišných bílkovin a úmrtností na všechny příčiny v dlouhodobých prospektivních studiích jsou v souladu s jinými observačními studiemi na konkrétní choroby a jsou podloženy laboratorními studiemi, které odhalily věrohodné buněčné a molekulární mechanismy, které jsou za korelacemi:

Vysoký příjem živočišných bílkovin nadměrně zvyšuje inzulín podobný růstový faktor 1 (IGF-1), který podporuje rozvoj rakoviny.

Krátkodobé studie

Přestože stravování v keto nebo masožravé stravě může krátkodobě snížit hladinu cukru v krvi a podpořit hubnutí, dlouhodobé účinky stravy s tak vysokým obsahem živočišných produktů (podle převahy důkazů) jsou dlouhodobě škodlivé.

Přestože se účinky podporující onemocnění vytvářejí mnoho let, několik krátkodobých studií poukazuje na počátky poškození stravy s vysokým obsahem živočišných produktů:

  • Studie porovnávající Atkinsovu, South Beach a Ornishovu dietu na udržení hmotnosti (všechny se stejným počtem kalorií) přiřadila účastníky každé dietě po dobu čtyř týdnů. Na konci Atkinsovy dietní fáze byl LDL cholesterol vyšší a vaskulární funkce nižší ve srovnání s ostatními dietami.
  • Účastníci (kteří během studie žili v místě studie) byli denně krmeni 420 g červeného masa nebo vegetariánského jídla po dobu 15 dnů, přičemž zbytek své stravy drželi úplně stejný. Vzorky stolice a buňky tlustého střeva odebrané po 10 dnech při každé dietě vykazovaly zvýšení produkce karcinogenních N-nitrososloučenin během diety s červeným masem ve srovnání s vegetariánskou stravou a nárůst N-nitrososloučenin vázajících se na DNA v buňkách tlustého střeva (což vede k poškození DNA a rakovině tlustého střeva).
  • Studie porovnávající asi dvě porce celozrnných produktů bohatých na vlákninu s červeným masem po dobu tří týdnů, z nichž každý navrhl, že celozrnná strava zlepšila diverzitu střevních mikrobiomů ve srovnání s dietou z červeného masa. Po celozrnném zásahu byla také nižší hmotnost tělesného tuku.
  • Po čtyřech týdnech dieta obsahující červené maso zvýšila produkci prozánětlivé sloučeniny TMAO ve srovnání s bílým masem a vegetariánskou dietou.

Diety založené na mase omezují přírůstek hmotnosti. Velké množství živočišných produktů však nepochybně podporuje i nemoci. 

Přemýšlejme víc o tom, co máme na talíři. Pokud si hned teď netroufáte na veganství, nic se neděje – PESTROST JE CESTA.

Zajímá vás něco víc? Chcete změnit svůj životní styl a nevíte, kde začít? Nestyďte se ozvat info@fitarian.cz.

Jsem specialista v oblasti funkční výživy. Mým posláním je dělat lidi zdravější a štíhlejší bez zbytečného počítání kalorií. Můj příběh si přečtěte zde >>
Komentáře